GİZLİLİK ve GÜVENLİK POLİTİKASI

E-tercumeburosu.com, kullanıcıların kendisine www.e-tercumeburosu.com adlı web sitesi (“web sitesi”) üzerinden elektronik ortamdan ilettiği kişisel bilgileri üçüncü kişilere ifşa etmeyecektir. E-tercumeburosu.com, kişisel bilgileri, üçüncü kişilere, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar dışında paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Web Sitesi’nde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, E-tercumeburosu.com, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Web sitesi vasıtasıyla fiyatlandırma işleminin yürütülebilmesi için kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, telefon, e-posta v.b.) vermeleri gerekmektedir. E-tercumeburosu.com, talep edilen bu bilgileri, yalnızca kullanıcıyla temas kurmak için kullanır. E-tercumeburosu.com tarafından talep edilen veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Web Sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler E-tercumeburosu.com ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma, kişiye özel paket/teklifler sunma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

E-tercumeburosu.com, web sitesi dahilinde başka sitelere link verebilir. E-tercumeburosu.com, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, ad-soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. E-tercumeburosu.com, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini E-tercumeburosu.com’un işbirliği içinde olduğu ve bağlı şirketler hariç diğer üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen durumlarda E-tercumeburosu.com, işbu gizlilik politikasi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir.

Bu durumlar;

  • Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının;
  • E-tercumeburosu.com’nun kullanıcılarla akdettiği sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının;
  • Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesinin ve
  • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.

E-tercumeburosu.com, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

E-tercumeburosu.com, kullanıcılar ve kullanıcıların Web Sitesi’ni kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Web Sitesi’ni kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Web Sitesi’ni hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

E-tercumeburosu.com, tarafından Web Sitesi dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, E-tercumeburosu.com ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

E-tercumeburosu.com, işbu gizlilik politikası hükümlerini dilediği zaman Web Sitesi’de yayınlamak suretiyle değiştirebilir. E-tercumeburosu.com’nun değişiklik yaptığı gizlilik politikası hükümleri Web Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.